Spreekuren

Aanvragen voor spreekuur, (herhaal)recepten en visites alleen tussen 08.00 en 10.00 uur. Tot 11.00 ook aanvragen voor telefonisch terugbelspreekuur voor uitslagen of korte medische vragen. De assistente kan u vragen naar de reden voor de afspraak. Dit is bedoeld om de urgentie van uw situatie in te schatten en ook om de tijdsduur van uw afspraak in te plannen. Soms kan volstaan worden met een telefonisch advies. De assistente is hiervoor geschoold en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Naast bovenstaande mogelijkheid bestaat er ook de mogelijkheid om via internet zelf een afspraak te maken voor eenvoudige korte afspraken in onze Webagenda. Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. WebAgenda klik hier voor meer informatie of eventueel een afspraak te maken.

Buiten deze uren is de assistente veelal met praktijk en/of patiënt gebonden activiteiten bezig die dan onnodig verstoord worden door de telefoon. Voor spoedgevallen kunt u natuurlijk ten alle tijden terecht. Overige informatie over spreekuren kunt u vinden in de praktijkfolder verkrijgbaar bij de assistente.

N.B. Niet verschijnen zonder bericht
Met enige regelmaat komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Natuurlijk tonen we begrip voor bijvoorbeeld overmacht als oorzaak van het niet verschijnen zonder afmelden.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. De hoogte van de rekening hangt af van de tijd die gepland stond.

N.B. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door de betrokkene zelf voldaan moeten worden.

Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, belt u ons dan a.u.b. uiterlijk 24 uur van tevoren om te melden dat u verhinderd bent!