Spreekuren

Onze huisartsenpraktijk heeft een afsprakenspreekuur. Daarvoor kunt u een afspraak maken voor onze ochtend- en middagspreekuren, die zijn van 8 uur tot 10:15 uur en van 15 uur tot 16:15 uur.

Afspraken op het spreekuur of visites aanvragen alleen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Op ons spreekuur is er ruimte om 15 minuten te spreken over een probleem. Wilt u twee of meerdere problemen bespreken met de assistente. De assistente zal u vragen naar de reden voor de afspraak om de urgentie van uw situatie in te schatten en ook om de tijdsduur van uw afspraak in te plannen. Soms kan volstaan worden met een telefonisch advies.

Via MijnGezondheid.net kunt u een  online een afspraak in te plannen. Om in te loggen in MijnGezondheid.net moet u een account aanmaken. Neem contact op met de praktijk om uw e-mailadres en mobiel nummer door te geven indien dit nog niet bekend is of om uw dossier open te zetten.


N.B. Niet verschijnen zonder bericht
Met enige regelmaat komt het voor dat patiënten bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner niet op een afspraak verschijnen zonder dat we een afmelding hebben ontvangen. Dit is hinderlijk omdat hierdoor lege plekken in het spreekuur ontstaan waar anderen graag gebruik van hadden gemaakt. Natuurlijk kan er een keer sprake zijn van overmacht.

Voor het niet verschijnen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt voortaan kosten in rekening te brengen. De hoogte van de rekening hangt af van de tijd die gepland stond.

N.B. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zal door de betrokkene zelf voldaan moeten worden.

Dus: kunt u uw afspraak niet nakomen, belt u ons dan a.u.b. uiterlijk 24 uur van tevoren om te melden dat u verhinderd bent