Medewerkers

Dit zijn onze medewerkers:


Rympke Tesser
huisarts

Is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag.


Tessa Bloem-Van Stempvoort
huisarts

Is aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.


Nicole Vermeulen
physician assistant

Physician assistant is een medische professional op Master niveau die zelfstandig medische taken op zich neemt. De werkzaamheden van de PA lopen uiteen van matig complex tot zeer complexe geneeskundige taken op het vlak van anamnese, onderzoek en behandeling.
Een PA is tevens bevoegd en bekwaam tot het verrichten van ingrepen/medische handelingen en het voorschrijven van medicatie. Nicole is op woensdagochtend en vrijdag aanwezig.


Noortje van der Meijden-van den Elzen
assistente


Noortje Claassen
assistente


Kirstie Spijkers
assistente


Lincy Mulders
POH Somatiek

Een praktijkondersteuner (poh) somatiek ondersteunt de huisarts in de zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en longziekten (astma & COPD) en zij begeleidt patiënten bij het stoppen met roken.

Yvette van Kooten
diabetes verpleegkundige 

Heleen v.d. Vlugt
POH GGZ

Marian van der Vlugt
POH GGZ