Inschrijven

Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten met postcode 5056 en 5057. Aanmelden kan via onderstaand inschrijfformulier

Gaarne dit formulier tezamen met een kopie van uw id-bewijs en kopie verzekeringspas inleveren bij de assistente aan de balie of mailen naar: assistentes@huisartsenkoningshof.nl.