Griepvaccinaties 2023

Griepvaccinaties 2023

Dit jaar worden de griepvaccinaties gezet op donderdagmiddag 26 oktober.  Indien u binnen de doelgroep valt, ontvangt u begin oktober de uitnodiging met daarin nadere informatie.

Pneumokokkenvaccinatie 2023

Tevens ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960) dan een uitnodiging voor de pneumokokken vaccinatie. Deze vaccinaties worden ook  donderdagmiddag 26 oktober gezet.  

Voor meer info  https://www.rivm.nl/pneumokokken/pneumokokkenprik