Online inzage

Eind 2020 is online inzage mogelijk in onze praktijk

https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2019/12/OPEN-Infographic-Patie%CC%88nten-600x1800px.png