DEKRA praktijk accreditatie

Accreditatie en Certificering

Onze praktijk is DEKRA geaccrediteerd Dit betekent dat onze praktijk in het bezit is van eenkwaliteitskeurmerken die aantonen dat onze praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt kwaliteitsverbetering.

Hoe kan een huisartsenpraktijk DEKRA Praktijkaccreditering krijgen?

Om in aanmerking te komen voor het kwaliteitskeurmerk van de DEKRA wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol. Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat. Elk jaar komt er iemand van De DEKRA langs om te controleren of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.

Wat betekent de DEKRA-Praktijkaccreditering voor U als patiënt?

Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben.

DEKRA certificeert apotheekhoudende huisartsen volgens de landelijke ‘Kwaliteitsnorm voor farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken’.

Het certificaat voorziet in de behoefte om goede zorg zichtbaar te maken en de kwaliteit van de zorgverlening steeds verder te verbeteren.

Een kwaliteitsmanagement systeem op basis van ISO verbetert de effectiviteit op de werkvloer, waardoor kwaliteit een vanzelfsprekend begrip is binnen de organisatie.

Het certificaat is van grote waarde voor ons.